افراد وابسته به گروه طالبان دو تن از باشندگان ولایت غور را به گمان همکاری با دولت، تیرباران کرده اند. موسی کلیم، ولسوال دولتیار گفته است که، افراد گروه طالبان دو فرد چهل و پنج و پنجاه ساله را چندی پیش در این ولسوالی بازداشت، و به اتهام همکاری با دولت، آنان را در یک […]

افراد وابسته به گروه طالبان دو تن از باشندگان ولایت غور را به گمان همکاری با دولت، تیرباران کرده اند.

موسی کلیم، ولسوال دولتیار گفته است که، افراد گروه طالبان دو فرد چهل و پنج و پنجاه ساله را چندی پیش در این ولسوالی بازداشت، و به اتهام همکاری با دولت، آنان را در یک دادگاه صحرایی تیرباران کردند. به گفته آقای کلیم، جان باختگان، افراد معمولی و بی دفاع  محل بودند که در این ولسوالی بود و باش داشتند.