صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در همایشی “یکصد سالگی دیپلوماسی افغانستان” تاکید کرده است که سیاست خارجی افغانستان بر اساس اصل عدم مداخله و باور به صلح جهانی استوار است. آقای ربانی حسن همجواری، حمایت از ثبات، آرامش و رفاه همسایگان، منطقه و جهان را بخشی از اصول اساسی سیاست خارجی کشور عنوان […]

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در همایشی “یکصد سالگی دیپلوماسی افغانستان” تاکید کرده است که سیاست خارجی افغانستان بر اساس اصل عدم مداخله و باور به صلح جهانی استوار است. آقای ربانی حسن همجواری، حمایت از ثبات، آرامش و رفاه همسایگان، منطقه و جهان را بخشی از اصول اساسی سیاست خارجی کشور عنوان می کند و می گوید که افغانستان به تداوم و تحکیم همکاری های درازمدت با شرکای بین المللی خود، در چارچوب منافع استراتیژیک متعهد است.

از یکصد سالگی دیپلوماسی افغانستان طی همایشی در وزارت امور خارجه بزرگداشت شد. در این همایش شماری از مقام های بلند پایه حکومتی و شخصیت های سیاسی شرکت کردند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور با تاکید بر این که پس از استرداد استقلال کشور، یکی ازوظایف دستگاه دیپلوماسی این بود تا افغانستان را از انزوای طولانی برون کند و به عنوان واحد سیاسی مستقل در نظام بین الملل به معرفی بگیرد می گوید که، در این صد سال، افغانستان فراز و نشیب های زیادی را طی کرده و در تحقق اهدافی که پس از استرداد استقلال کشور برای سیاست خارجی خویش تعیین کرده بود، با چالش های زیادی رو به رو شده است. وی از تجاوز شوروی پیشین و طالبان به عنوان چالش های اصلی فراه راه دستگاه دیپلوماسی کشور یاد می کند. وزیر امور خارجه کشور می گوید که در طول دوره مقاومت در برابر تروریزم، دستگاه دیپلوماسی کشور با تمام محدودیت ‌ها و چالش هایی که وجود داشت، توانست تا مشروعیت بین المللی دولت افغانستان را حفظ کند.

آقای ربانی می افزاید که طی هژده سال اخیر دستگاه دیپلوماسی افغانستان از نگاه کمی و کیفی در وضعیت بسیار بهتر از گذشته قرار گرفته است.

وزیر خارجه کشور همچنان راهبرد همگرایی منطقه ای را از شاخصه های اصلی دیپلوماسی معاصر افغانستان عنوان می کند و می گوید که وزارت امور خارجه در زمینه ایجاد و تقویت اجماع منطقه ای و بین المللی در حمایت از تلاش های صلح طی سال های اخیر نقش مؤثری ایفا کرده و در آینده نیز به فعالیت های خویش در این عرصه ادامه خواهد داد. وزیر خارجه همچنان تاکید می کند که تحقق یک صلح عادلانه نه تنها ضامن ثبات پایدار در افغانستان خواهد بود، بلکه امنیت و سلامت منطقه را نیز تضمین خواهد کرد.

آقای ربانی با تاکید بر حفظ استقلال کشور می گوید که مردم افغانستان به هر قیمتی از استقلال خویش دفاع کرده اند و در آینده نیز این سرزمین در جمع کشور های مستقل جهان باقی خواهد ماند.