صلح افغانستان، اجندای گفتگو های عمران خان و دونالد ترامپ

سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان در حالیست که زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از آمادگی ها برای آغاز ماموریت جدیدش در روند صلح افغانستان خبر می دهد

در همین حال سفیر پیشین پاکستان در امریکا می گوید که تمام رهبران طالبان در پاکستان هستند و تحت نفوذ سازمان استخبارات نظامی پاکستان قرار دارند.

آیا پاکستان این بار به تعهدات اش عمل خواهد کرد؟ و آیا پاکستان به خواست های امریکا لبیک خواهد گفت؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top