سازمان ملل و اتحادیه اروپا تخریب منازل فلسطینی ها توسط رژیم اسراییل را محکوم کردند

سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، تخریب منازل فلسطینی ها توسط رژیم اسراییل را محکوم کرده اند.

مقام های سازمان ملل تخریب خانه های فلسطینیان در روستای صورباهر واقع در نزدیکی منطقه وادی الحمض در قدس شرقی اشغالی را محکوم و آن را خلاف قوانین جهانی و حقوق بشر بین المللی خوانده است. اتحادیه اروپا نیز ادامه تخریب منازل فلسطینیان در قدس شرقی توسط رژیم اسراییل را مغایر قوانین بین المللی خوانده و آن را مانع راهکار تشکیل دو کشور و صلح پایدار خوانده است. سازمان ملل و اتحادیه اروپا در بیانیه های جداگانه، خواهان توقف چنین اقدام  از سوی اسراییل شدند. بلدوزر‌های رژیم  اسراییل با حمایت نظامیان این رژیم صبح روز دوشنبه عملیات تخریب برخی از خانه‌ های متعلق به فلسطینیان در قدس شرقی اشغالی را به بهانه “مجاورت با سیم ‌های خاردار که بخشی از دیوار حایل” به شمار می رود، آغاز کردند.

نوشته‌های مرتبط


Top