دولت آمریکا ساز و کار جدیدی را برای اخراج مهاجران غیرقانونی به اجرا می گذارد

دولت آمریکا اعلام کرده است که ساز و کار جدیدی را برای اخراج مهاجران غیرقانونی به اجرا می گذارد. براساس مقررات جدید امکان اخراج فوری آن دسته از مهاجران که اجازه اقامت ندارند و در عین حال نمی توانند حضور پیوسته خود در خاک آمریکا طی دو سال گذشته را ثابت کنند، فراهم می شود.

این در حالیست که این روند هم اکنون چند ماه و گاه چند سال طول می کشد. به نظر می رسد مقررات جدید بیشتر مهاجران فاقد اجازه اقامت در آمریکا را شامل شود. اتحادیه دفاع از حقوق مدنی آمریکا اعلام کرده است که مقررات جدید مهاجرتی دولت دونالد ترامپ، را در دادگاه به چالش خواهد کشید.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top