ترامپ: جنگ افغانستان راه حل نظامی دارد، اما نمی خواهم ده میلیون انسان کشته شوند

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در دیدار با نخست وزیر پاکستان گفته است آمریکا در یک هفته می تواند در جنگ افغانستان پیروز شود، اما نمی خواهد در افغانستان ده میلیون تن کشته شوند. آقای ترامپ گفته است جنگ افغانستان باید از راه سیاسی حل شود.

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در دیدار با عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته است آمریکا در یک هفته در جنگ افغانستان پیروز شده می تواند، اما نمی خواهد ده میلیون تن در این جنگ کشته شوند.

رییس جمهور آمریکا گفته است: “من برنامه ‌ای درباره‌ افغانستان دارم. اگر بخواهم برنده‌ جنگ در این کشور باشم، افغانستان ظرف یک هفته تا ده روز از روی زمین پاک خواهد شد. اما من نمی‌ خواهم این کار را بکنم. نمی‌خواهم از این گزینه استفاده کنم. نمی‌خواهم ده میلیون انسان کشته شوند.”

آقای ترامپ سیاست ‌حکومت‌ های پیشین آمریکا را در قبال افغانستان به انتقاد می گیرد و با ترجیح رویکرد خود می گوید که به زودی خبرهای خوبی در مورد افغانستان خواهد داشت.

رییس جمهور آمریکا افزوده است: “ما در افغانستان نیستیم که جنگ کنیم، ما آنجا بودیم و هستیم که تانگ تیل بسازیم، مکتب بسازیم، اما دیگر نمی‌ خواهیم این کار را انجام دهیم. آنچه ما کرده ایم و چیزی که رهبری آمریکا در گذشته در مورد افغانستان انجام داده‌اند خنده دار است.”

درهمین حال، عمران خان، نخست وزیر پاکستان نیز گفته که افغانستان بیش از هر وقتی دیگر به صلح نزدیک شده است. او گفته که در روزهای نزدیک گروه طالبان را ترغیب خواهد کرد که به هدف یافتن راه حل سیاسی با حکومت افغانستان گفتگو کند.

نخست وزیر پاکستان افزوده است: “آقای ترامپ می‌ خواهد که جنگ افغانستان را پایان دهد، این یک زمان بسیار مهم است. ما آنچه را وعده می‌دهیم  انجام می‌دهیم. پاکستان در افغانستان صلح می ‌خواهد.”

درحالی نخست وزیر پاکستان از همکاری کشورش در روند صلح افغانستان سخن می گوید که هنوزهم حکومت افغانستان به صداقت پاکستان در راستای تامین صلح در کشور به دیده شک می نگرد.

نوشته‌های مرتبط


Top