تاکید حامیان طالبان بر ختم جنگ در افغانستان و اما تاکید طالبان بر ادامه جنگ

عمران خان نخست وزیر پاکستان تاکید میکند که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد اما طالبان در میدان های نبرد درخشش بیشتر در این روز ها پیدا کرده اند، اخیرا ولسوالی کران و منجا در بدخشان را سقوط داده اند.

واقعا دیدگاه طالبان و حامیان شان یکی نیست؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top