ارگ: واشنگتن در مورد اظهارات دونالد ترامپ توضیح بدهد

ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا درباره افغانستان، از واشنگتن خواسته است که درباره این اظهارات توضح بدهد. ارگ در اعلامیه ای گفته است که همکاری کابل و واشنگتن بر مبنای منافع احترام متقابل استوار است و افغانستان به هیچ قدرت خارجی اجازه تعیین سرنوشت خود را نمی دهد.

ریاست جمهوری در اعلامیه ای گفته است که افغانستان یکی از کهن ترین ملت – دولت ‌های دنیا است که در طول تاریخ از بحران ‌های متعدد عبور کرده است. در ادامه اعلامیه از قاطعیت دولت یاد آوری شده و گفته که ملت افغانستان به هیچ قدرت خارجی اجازه تعیین سرنوشت خود را نمی دهد.

در اعلامیه ارگ آمده است: “شراکت و همکاری ما با جهان و به خصوص با آمریکا بر مبنای منافع متقابل و احترام متقابل است. ما از همکاری آمریکا برای آوردن صلح حمایت می کنیم، اما سرنوشت اساسی کشور ما در جلسات سران دول خارجی بدون حضور زعامت افغانستانی ‌ها تعیین شده نمی ‌تواند. افغانستان ما با صلابت و ابهت در صحنه سیاست دنیا باقی خواهد ماند.”

در اعلامیه ارگ از واشنگتن خواسته شده است که افغانستان از مجرای دیپلوماتیک خواهان صراحت در خصوص اظهارات دونالد ترامپ شده است.

با این حال، حامد کرزی رییس جمهوری پیشین نیز به اظهارات دونالدترامپ واکنش نشان داده است. آقای کرزی در بیانیه ای گفته است که مردم افغانستان از معامله پنهانی میان آمریکا و پاکستان در رابطه به روند صلح افغانستان نگرانی داشته اند. به باور آقای کرزی اظهارات دونالدترامپ در دیدار با نخست وزیر پاکستان نشان می دهد که نگرانی های مردم افغانستان به جا بوده است.

در بخشی بیانیه حامد کرزی رییس جمهوری پیشین آمده است: “این اظهارات آقای ترامپ بازتاب مکنونات درونی رهبری آمریکا در قبال مردم و کشور ما بوده و نشان می دهد که اینان به زندگی و کرامت انسانی هیچ احترامی قایل نیستند.”

از سویی شهروندان کشور در شبکه های اجتماعی به گفته های دونالد ترامپ دیدگاه ها گوناگونی ارایه کرده اند. شماری از کابران شبکه های اجتماعی گفته اند که نباید به اظهارات دونالد ترامپ به گونه واکنش نشان داده شود که به نفع طالبان تمام شود. شمار دیگر هم بر اتفاق میان مردمان کشور تأکید کرده و گفته اند با اتحاد می شود، از ادامه تحقیر شدن نجات یافت.

برچسب ها ,,

نوشته‌های مرتبط


Top