نگرانی ایران از حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که آغازگر جنگ با ایران پایان دهنده آن نخواهد بود.

وزیر خارجه ایران، در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان آمریکا، حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس را برهم زننده ثبات و امنیت منطقه دانسته و گفته است که ایران آغازگر جنگ نبوده و نخواهد بود، اما اگر کسی جنگ با ایران را آغاز کند، پایان دهنده آن نخواهد بود. وزیر خارجه ایران همچنان گفته است که در حال حاضر یک جنگ اقتصادی علیه ایران جریان دارد که شهروندان عادی را هدف گرفته است. او گفته جنگ اقتصادی چیزی نیست که به آن افتخار کنند، زیرا در آن شهروندان هدف نخست استند. آقای ظریف گفته است که رویداد تصادفی در این شرایط می ‌تواند ، فاجعه بار باشد. از این رو لازم است همه درباره جلوگیری از جنگ همکاری کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top