اشرف غنی: زبان فارسی دری، زبان وصل مردم افغانستان و یک منطقه تمدنی است

سمینار علمی تحت نام افغانستان گهواره زبان فارسیدریدر ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این سمینار شماری از نویسندگان نیز شرکت کردند. رییس جمهورغنی با تاکید بر این که زبان فارسی دری، زبان وصل مردم افغانستان و یک منطقه تمدنی است می گوید که، از بهر تقویت زبان فارسیدری در کشور نسبت به کشورهای همسایه افغانستان کمتر کار صورت گرفته است.

در آستانه صدمین سالگرد جشن استقلال افغانستان برای نخستین بار سمینار علمی تحت نام “افغانستان گهواره زبان فارسی- دری” در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این سمینار شمار زیادی از نویسندگان زبان فارسی-دری شرکت کرده و مقاله ‌های شان را به خوانش گرفتند. رییس جمهورغنی در این سمینار گفت که زبان دری، زبان وصل مردم افغانستان و یک منطقه تمدنی است. به گفته رییس جمهور ضرورت است تا ریشه‌های عمیق فکری در زبان فارسی دری و سایر زبان ‌های ملی دیگر به صورت واقعی ایجاد شود.

رییس جمهور غنی تاکید کرده است که ضرورت است تا نسل جوان افغانستان ریشه‌ های عمیق فرهنگی را بدانند. به گفته وی باید روی فرهنگ افغانستان از سوی دانشگاه‌ ها، وزارت اطلاعات و فرهنگ و اکادمی علوم تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

درهمین حال، شماری از استادان دانشگاه برگزاری اینگونه سیمنارهای علمی را در راستای رشد و بارور شدن زبان فارسی-دری اثر گذار می دانند.

رییس جمهورغنی همچنان به وزارت های تحصیلات عالی و اطلاعات فرهنگ دستور داده است که از بهر تقویت زبان های ملی کشور، شورای عالی فرهنگی را ایجاد کنند.

همچنان نویسندگان زبان فارسی-دری از مسوولان دولتی خواستند که باید به این میراث ارزشمند “زبان فارسی- دری” توجه کنند و آن را حمایت کنند؛ زیرا، افغانستان خواستگاه و پرورشگاه زبان فارسی-دری است و زبان فارسی از این جغرافیا به چهارگوشه جهان توسعه یافته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top