شورای عالی طبی: از فارغان طب خصوصی امتحان دولتی اخذ می شود

مسوولان شواری عالی طبی افغانستان می گویند که پس از این کسانی که از موسسه های تحصیلات عالی خصوصی در بخش طب معالجوی و دندان فارغ می شوند از آنان امتحان دولتی گرفته می شود و کارت فعالیت از سوی این شورای به آنان داده خواهد شد.

بیشتر از یک سال از ایجاد شورای عالی طبی افغانستان می گذرد. هدف از ایجاد این شورا نظارت از فعالیت و کارکرد بخش های صحی کشور است. محمد اقبال امان معاون این شورا می گوید که تاکنون نزدیک به پنج هزار تن از داکتران کشور در بخش طب معالجوی و دندان موفق شده اند تا جواز فعالیت را از این شورای بگیرند.

معاون شورای عالی طبی می افزاید که پس از این کسانی که از موسسه های تحصیلات عالی خصوصی در بخش طب معالجوی و دندان فارغ می شوند، از آنان امتحان دولتی گرفته می شود و جواز فعالیت از سوی این شورا به آنان داده  شود.

آقای امان می گوید این شورا تصمیم دارد که در سال روان دوازده هزار تن از داکتران طب معالجوی و دندان را در این شورا راجستر کنند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که شماری از فارغان موسسات تحصیلات عالی خصوصی در بخش طب از ایجاد این شورا ابراز نگرانی می کنند و تاکنون چندین تظاهرات از سوی فارغان طب خصوصی بر ضد این این شورا در مرکز و ولایت ها برگزار شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top