نگرانی اداره مرکزی احصاییه از بلند رفتن آمار زاد و ولد در کشور

اداره مرکزی احصاییه افغانستان از بلند رفتن آمار زاد و ولد در کشور نگرانی کرده است. رییس این اداره می گوید که این امر سبب می شود که افغانستان در رسیدن به اهداف توسعه پایدار با چالش مواجه شود.

احمد جاوید رسولی، رییس اداره مرکزی احصاییه افغانستان در روز “جهانی نفوس” بلند رفتن آمار زاد و ولد در کشور را مانع رسیدن افغانستان به اهداف توسعه پایدار می داند. آقای رسولی می گوید که نیاز است برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار برنامه‌های جامع و فراگیر توسط حکومت روی دست گرفته شود. به گفته وی، زمانی چالش بلند رفتن آمار زاد و ولد به فرصت مبدل می‌ شود که زمینه کار برای کمیت بزرگ جوانان که به بازار کار وارد می ‌شوند، فراهم شود. آقای رسولی تاکید کرده است که فرصت ‌سازی برای نیروی کار جوان در بازار روی اقتصاد ملی این کشور تاثیر مثبت خواهد داشت. بر اساس آمار اداره مرکزی احصاییه افغانستان، چهل و نه اعشاریه شصت و شش در صد نفوس کشور در سن کار قرار دارد که افراد شانزده تا شصت و پنج سال را در بر می‌گیرد.

ارقام وزارت کار و امور اجتماعی نشان می‌دهد که هم اکنون یک اعشاریه نه میلیون تن وارد شرایط کار در این کشور بیکار است و هر سال چهارصد هزار فرد بیکار به این رقم افزوده می‌ شود.

درهمین حال، مسوولان وزارت های صحت عامه و اقتصاد نیز از بلند رفتن آمار زاد و ولد در کشور نگرانی می کنند. وزارت اقتصاد بلند رفتن آمار زاد و ولد در کشور را دو اعشاریه چهارده در صد گفته و مجموع نفوس را سی و دو اعشاریه دو میلیون تن تخمین زده است.

وزارت صحت عامه گفته است که در سال نود و هفت خورشیدی میزان زاد و ولد در افغانستان در مقایسه با سال قبل از آن هفت درصد افزایش یافته است.

احمد توحید شکوهمند، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید که بر اساس آخرین آمار، بلند رفتن زاد و ولد در کشور دو اعشاریه سه در صد است که به گفته وی اگر این “آمار ” ادامه یابد، دسترسی به خدمات اساسی به شدت کاهش خواهد یافت.

نوشته‌های مرتبط


Top