در نتیجه عملیات ویژه نظامیان کشور در ولایت فاریاب شانزده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند و بیست تن دیگر آنان زخم برداشته اند. قول اردوی دوصد و نه شاهین اعلام کرده است که این عملیات در روستای دونگ قلعه ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب، بر یک مخفیگاه گروه طالبان انجام شده است.

در نتیجه عملیات ویژه نظامیان کشور در ولایت فاریاب شانزده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند و بیست تن دیگر آنان زخم برداشته اند.

قول اردوی دوصد و نه شاهین اعلام کرده است که این عملیات در روستای دونگ قلعه ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب، بر یک مخفیگاه گروه طالبان انجام شده است.