مسوولان ارگان های امنیتی از بهر بررسی وضعیت امنیتی به ولایت غزنی سفر کرده اند. سرپرست وزارت دفاع ملی می گوید که افراد وابسته به گروه طالبان در میدان های نبرد دستاورد ندارند و به انجام حملات انتحاری و انفجاری در بزرگ شهرهای کشور روی آورده اند. افراد وابسته به گروه طالبان طی یکماه اخیر […]

مسوولان ارگان های امنیتی از بهر بررسی وضعیت امنیتی به ولایت غزنی سفر کرده اند. سرپرست وزارت دفاع ملی می گوید که افراد وابسته به گروه طالبان در میدان های نبرد دستاورد ندارند و به انجام حملات انتحاری و انفجاری در بزرگ شهرهای کشور روی آورده اند.

افراد وابسته به گروه طالبان طی یکماه اخیر دو بار با موتربمب گذاری شده در برخی از ساحات ولایت غزنی حمله تروریستی انجام دادند. آمارها نشان می دهد که درپی این حملات شماری زیادی از غیرنظامیان به شمول دانش آموزان مکتب ها شهید و زخمی شده اند. مسوولان ارگان های امنیتی از بهر بررسی وضعیت امنیتی به ولایت غزنی رفته اند. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی می گوید که افراد وابسته به گروه طالبان در میدان های نبرد دستاورد ندارد و به انجام حملات انتحاری و انفجاری در بزرگ شهرهای کشور روی آورده اند.

درهمین حال، خوشحال سادات، معین امنیتی وزارت امور داخله از مبارزه نیروهای امنیتی در پیکار با هراس افگنان ستایش می کند و می گوید که طالبان درحال حاضر در شهر غزنی جبهه منظم ندارد که بتوانند بار دیگر بخش هایی از شهر غزنی را به سقوط مواجه کنند.

در همین حال، سفیر غیرنظامی ناتو بر پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان تاکید می کند.

سفیر غیرنظامی ناتو می گوید: “ما در کنار نیروهای امنیتی افغانستان میمانیم و در نبرد علیه هراس افگنان این نیروها را کمک می کنیم. ما از گفتگوهای میان افغانی حمایت می کنیم. مطمین هستیم که مردم افغانستان صلح زود گذر را نمی خواهند و دستاوردهای هژده سال اخیر را نیز نادیده نمی گیرند.”

این درحالیست که حملات انتحاری و انفجاری طالبان در کلان شهرهای کشور افزایش یافته است. در این حملات بیشتر غیرنظامیان شهید و زخمی می شوند. طالبان و سیاسیون افغانستان در قطعنامه نشست دوحه موافقه کرده اند که دو طرف از حمله در اماکن که سبب قربانی غیرنظامیان می شود، جلوگیری کنند.