روحانی: بریتانیا آغازگر ناامنی دریایی است

حسن روحانی رییس جمهور ایران بریتانیا را آغازگر ناامنی در دریا دانسته و گفته است که به این کشور اذعان می دارد که آغازگر ناامنی در دریا است و تبعات آن را بعدا درک خواهد کرد.

درهمین حال محمد جواد ظریف گفته است که تاکنون پیشنهادی از سوی بریتانیا مبنی بر مبادله نازنین زاغری با نفتکش ایرانی مطرح نشده است. نازنین زاغری شهروند ایرانی-بریتانیایی، از ماه حمل سال سیزده نود وپنج به اتهام های امنیتی در ایران زندانی است. این درحالیست که آقای ظریف، توقیف نفتکش ایرانی را ” راهزنی دریایی” توصیف کرده و گفته است که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. نفتکشی که گفته می شود حامل نفت ایران به سوریه بود را نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا هفته گذشته در آب های جبل الطارق توقیف کرد، اما مقام های ایرانی گفته اند مقصد این نفتکش، سوریه نبوده است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top