خوشبینی ها از پایان گفتگو های سیاسیون افغانستان با مقام های طالبان

پس از دو روز بحث و چانه زنی دو طرف روی کاهش خشونت ها و ادامه گفتگو میان افغانان، کاهش تلفات غیر نظامیان، تامین حقوق زنان و احترام به حقوق اساسی شهروندان و موارد دیگر موافقت کردند

اشتراک کنندگان این نشست می گویند که نکات اختلافی زیادی با طالبان روشن شد و روی مواردی زیادی هم اجماع نظر وجود دارد

همزمان با این هفتمین دور گفتگوهای نمایندگان امریکا با طالبان پس ختم گفتگو های بین الافغانی از سر گرفته شد.

آیا توافق های بدست آمده از نشست بین الافغانی می تواند زمینه ساز صلح و کاهش خشونت ها باشد؟

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top