اشرف غنی: فرصت خوبی برای تامین صلح در کشور به وجود آمده است

رییس جمهورغنی می‌گوید که فرصت خوبی برای تامین صلح در کشور به وجود آمده است و نباید این فرصت از دست برود.

رییس جمهورغنی در پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا پیرامون فساد اداری در کابل می گوید که طی هژده سال گذشته شرایط برای تامین صلح در کشور مساعد نبود، اما حالا فرصت خوبی برای تامین صلح به دست آمده است. رییس جمهورغنی با تاکید بر این که حکومت برای تامین صلح در کشور اراده قوی دارد می گوید که راه رسیدن به صلح فراز و نشیب خود را دارد.

آقای غنی با بیان این که راه رسیدن به صلح راه هموار نیست می افزاید که حکومت اراده محکم سیاسی دارد تا راه پر فراز و نشیب رسیدن به صلح را هموار کند.

آقای غنی، تشکیل حکومت وحدت ملی، صلح با گلبدین حکمتیار، برگزاری لویه جرگه، بازکردن فصل تازه روابط با پاکستان و به وجود آوردن اجماع منطقوی و بین المللی را از اراده و نیت حکومت برای تامین صلح در کشور عنوان می کند و بار دیگر از طالبان خواست که بدون قید و شرط مذاکرات صلح را با حکومت افغانستان آغاز کنند.

رییس جمهور با تاکید بر این که مردم افغانستان در گفتگوهای صلح به عقب بر نخواهند گشت می گوید که حکومت در مذاکرات صلح از تجربه‌ه ای جهانی استفاده خواهد کرد و اشتباه تاریخ را تکرار نمی کند.

آقای غنی با تاکید بر مبارزه علیه فساد اداری می گوید که اساس مبارزه با فساد اداری در حکومت وحدت ملی گذاشته شده است و عملی شدن آن کار یک فرد نیست بلکه همکاری مردم با حکومت را می ‌طلبد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top