حمله تروریستی در غزنی دوازده شهید برجا گذاشت

ساحه ای پر رفت و آمد در مربوطات حوزه سوم شهر غزنی صبح امروز آماج حمله تروریستی قرار گرفت. وزارت صحت عامه اعلام کرده که دوازده شهید و یک صد و هفتاد و شش زخمی این رویداد به شفاخانه ها منتقل شده اند.

حوالی ساعت هشت و سی صبح روز یکشنبه شهر غزنی گواه رویداد خونین تروریستی بود. گروه طالبان یک موتر بمگذاری شده را در ساحه شامیر غزنی منفجر کرد. هدف مهاجم، حوزه ششم امنیت ملی در شهر غزنی بوده است. این ساحه همه روزه پر رفت و آمد است.

بیشرین قربانیان این رویداد غیرنظامیان به ویژه کودکان استند. این کودکان در مکتبی نزدیک محل رویداد درس می خواندند. در این رویداد شصت باب خانه مسکونی و چهار مارکیت تجاری نیز خساره مند شده است.

وضعیت شماری از زخمیان این رویداد تروریستی وخیم گزارش شده است. وزارت صحت عامه می گوید که شماری از زخمیان به کابل منتقل شده اند. وزارت دفاع ملی نیز گفته که زخمیان با چرخبال های ارتش به کابل آورده شده اند.

ریاست جمهوری با تقبیح کردن این حمله تروریستی گفته است که گروه طالبان نمی تواند با انجام این گونه حمله ها در گفتگوهای صلح امتیاز به دست آورد. در یک بیانیه ارگ آمده است که گفتار و عملکرد طالبان در تناقض جدی قرار دارد و در حالی که نمایندگان این گروه در قطر مصروف گفتگو استند، زیر دستان شان در افغانستان از غیرنظامیان قربانی می گیرند.

نوشته‌های مرتبط


Top