نیروهای جنبش انصار الله یمن از حمله موشکی این گروه بر مواضع نیروهای وفادار به عربستان سعودی، خبر داده است. این موشک ها اهدافی را در ولایت های الضالع و تعز مورد حمله قرار داده است. براساس این گزارش، این حمله موشکی تلفات نیز در پی داشته است، اما از رقم دقیق آن چیزی گفته […]

نیروهای جنبش انصار الله یمن از حمله موشکی این گروه بر مواضع نیروهای وفادار به عربستان سعودی، خبر داده است.

این موشک ها اهدافی را در ولایت های الضالع و تعز مورد حمله قرار داده است. براساس این گزارش، این حمله موشکی تلفات نیز در پی داشته است، اما از رقم دقیق آن چیزی گفته نشده است. این در حالیست که، انصارالله یمن دیروز از حمله هواپیماهای بی سرنشین این گروه، به اهداف نظامی در فرودگاه های  ابها و جیزان عربستان خبر داده بود. اما ائتلاف نظامی به رهبری عربستان، در واکنش گفته است که، هواپیماهای بی سرنشین انصار الله را، پیش از آنکه به مقصد برسند، رهگیری و منهدم کرده است.