عبدالله: از رهایی زندانیان طالبان نباید به مقاصد کمپاین انتخاباتی استفاده شود

رییس اجرایی حکومت تاکید کرده است که رهایی زندانیان طالبان نباید به هدف کمپاین های انتخاباتی انجام شود. عبدالله عبدالله در نشست شورای وزیران با تاکید بر اینکه صلح به یک تن تعلق ندارد و مربوط تمام مردم افغانستان است، می گوید که هیچ کسی نمی ‌تواند به تنهایی قهرمان صلح باشد و باید نمایند‌گی سالم از مردم در روند صلح شود.

ریاست جمهوری از بهر حسن نیست با گروه طالبان، به مناسبت روزهای عید روند آزاد سازی زندانیان طالب را از زندان های کشور آغاز کرد. از میان نه صد زندانی که قرار است از زندان های کشور رها شوند تاکنون چهارصد و نود تن آنان آزاد شده اند. رییس اجرایی حکومت در نشست شورای وزیران در واکنش به آزاد سازی زندانیان طالبان از زندان های کشور گفت که نباید از آزادی زندانیان طالبان به عنوان کمپاین انتخاباتی استفاده شود.

آقای عبدالله صلح را خواست مردم افغانستان می داند و می گوید که یک تن نمی تواند در کشور قهرمان صلح شود. او روند صلح را مربوط به مردم افغانستان می داند. رییس اجرایی حکومت می گوید که اجماع منطقه ای در حمایت از روند صلح افغانستان به میان آمده است.

آقای عبدالله همچنان از ارگان های امنیتی می خواهد که با کمیسیون مستقل انتخابات در روند ثبت‌ نام تقویتی همکاری جدی کنند. وی همچنان از عملکرد نظامیان کشور در کار رهایی شماری از غیرنظامیان از زندان های گروه طالبان نیز ستایش کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top