ریس جمهورغنی برای اشتراک در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در شهر بیشکیک قرقیزستان به تاریخ ۱۳ و ۱۴ جون اشتراک کرد. این در حالیست که داکتر عبدالله عبدالله در حاشیه پنجمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده، با شماری از […]

ریس جمهورغنی برای اشتراک در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در شهر بیشکیک قرقیزستان به تاریخ ۱۳ و ۱۴ جون اشتراک کرد.

این در حالیست که داکتر عبدالله عبدالله در حاشیه پنجمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده، با شماری از سران کشورهای عضو این اجلاس دیدار و گفتگو کرد.