مرتضوی: غنی در سفر به بریتانیا پیرامون گفتگوهای صلح با مقام های این کشور گفتگو می کند

ریاست جمهوری می ‌گوید که رییس جمهورغنی در سفر به بریتانیا در پیوند به گفتگوهای صلح با مقام ‌های بریتانیا گفتگو خواهد کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهور می‌ گوید که آقای غنی در این سفر در پیوند به گسترش روابط دو کشور و نیز نقش بریتانیا در آغاز گفتگوهای صلح با طالبان با مقام‌ های بریتانیا گفتگو می‌ کند.

رییس جمهورغنی پیش از این در نزدهمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای که روز جمعه در قرغزستان برگزار شده بود نیز به اجماع منطقه‌ای در پیوند به صلح افغانستان تاکید کرده و گفته بود که صلح در این کشور به سود تمامی منطقه و جهان است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری هدف از سفر رییس جمهور به بریتانیا را گسترش روابط دو جانبه خوانده و تاکید می کند که رییس جمهورغنی در سفر به لندن در پیوند به گسترش روابط دو کشور و نیز نقش آن کشور در آغاز گفتگوهای صلح با طالبان با مقام‌های بریتانیا گفتگو می ‌کند.

معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که در سطح منطقه و فرا منطقه اقدامات مثبتی در پیوند به صلح افغانستان در حال شکل گیری است و حکومت افغانستان امیدوار است که به یک صلح پایدار نزدیک تر شود.

پیش از این آلمان نیز گفته است که برای میزبانی نشستی از بهر گفتگوهای صلح افغانستان آمادگی می‌گیرد، نشستی که به گفته مقام های این کشور طرف‌های گفتگو کننده در آن نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان خواهند بود. از سویی دیگر، سفیر چین در کابل در دیدار با مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری نیز از آماد‌گی ‌هایش برای برگزاری نشستی در پیوند به صلح افغانستان وعده داده ‌است.

نوشته‌های مرتبط


Top