طالبان در غور یک جوان را به دلیل ندادن عشر و ذکات به گلوله بستند

عبدالحمید ناطقی، عضوشورای ولایتی غور می‌گوید که گروه طالبان روزگذشته برمنطقه پنج‌ ده ولسوالی ساغر رفته وبه مردم دستور داده اند که عُشر و ذکات خود را به این گروه بپردازند.

این عضوشورای ولایتی غور می گوید که مردم محل از دادن عُشروذکات به گروه طالبان خود داری کرده و این کار سبب شده است تا طالبان به یک جوان تیراندازی کنند. سید ضیاحسینی، آمرامنیت فرماندهی پلیس غور نیز این رویداد را تایید کرده و گفته که،‌پس ازآنکه مردم درمقابل گروه طالبان استادگی کردند، افراد این گروه به یک جوان تیراندازی کرده و او را به قتل رسانده اند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top