رییس اجرایی حکومت در پنجمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا” سیکا”، تروریزم را تهدیدی در برابر توسعه منطقه خوانده و تاکید کرده است که کشورهای منطقه نمی ‌توانند یکدیگر را در برابر تروریزم تنها رها کنند. عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در پنجمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و […]

رییس اجرایی حکومت در پنجمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا” سیکا”، تروریزم را تهدیدی در برابر توسعه منطقه خوانده و تاکید کرده است که کشورهای منطقه نمی ‌توانند یکدیگر را در برابر تروریزم تنها رها کنند.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در پنجمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا “سیکا” که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده، از رشد تروریزم در منطقه ابراز نگرانی کرده است. رییس اجرایی گفته است که دست یافتن به امنیت و رفاه در منطقه بدون همکاری کشورهای منطقه ممکن نیست. آقای عبدالله افزوده است که افراط گرایی خشونت آمیز، قاچاق مواد مخدر و تهدید تروریزم امنیت منطقه را تهدید می کند.

به گفته رییس اجرایی حکومت، نیاز است همکاری ها برضد تروریزم میان کشورهای منطقه تسریع شود و فشارها از بهر برچیدن لانه های امن تروریستان در منطقه افزایش یابد. آقای عبدالله از تلاش کشورهای منطقه در پیوند به روند صلح افغانستان ستایش کرده و افزوده است که تامین صلح و ثبات در افغانستان به نفع ثبات منطقه و جهان است.

“سیکا ” یا تعامل و اعتماد سازی در آسیا در حال حاضر بیست و دو عضو دارد. کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان، روسیه، چین و هند نیز از جمله اعضای آن استند. هدف از ایجاد سیکا ایجاد ثبات، اعتماد سازی و برقراری امنیت در منطقه گفته شده است.