برایند نشست و سفرهای خلیلزاد درکل چیست؟

سفر های خلیلزاد و نشست های اخیرش با طالبان در کشور امیدواری های اندکی را به مردم ایجاد کرد.

شش دور خلیلزاد با طالبان در قطر مزاکره مستقیم کرده است که این مذاکرات برای کاهش جنگ در افغانسان دست آورد ملموس نداشته است.

زلمی خلیلزاد دور هفتم سفر هایش را از اروپا آغاز کرد و از آنجا بعد به پاکستان آمد و در نشست اش با دبیر ناتو از خروج نیرو های امریکایی و ناتو به صورت همزمان تاکید کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top