نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امینت ملی عملیاتی را بالای مخفیگاه گروه طالبان در ولسوالی پغمان ولایت کابل راه اندازی کرده اند. در خبرنامه این ریاست آمده است که در نتیجه این عملیات پنجاه و دو فیر مرمی آر پی جی، شانزده فیر مرمی هاوان هشتاد و دو ملی متری، پنج میل کلاشینکوف، هزاران فیر […]

نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امینت ملی عملیاتی را بالای مخفیگاه گروه طالبان در ولسوالی پغمان ولایت کابل راه اندازی کرده اند.

در خبرنامه این ریاست آمده است که در نتیجه این عملیات پنجاه و دو فیر مرمی آر پی جی، شانزده فیر مرمی هاوان هشتاد و دو ملی متری، پنج میل کلاشینکوف، هزاران فیر مرمی کلاشینکوف، نه شرید مرمی پیکا و مقدار زیادی تجهیزات نظامی طالبان به دست آمده است. خبرنامه می افزایدکه طالبان قصد داشتند با استفاده از این مقدار سلاح و جنگ افزار حملات تخریبی و تروریستی را بالای شهر کابل انجام دهند.