وزارت دفاع ملی از پاکسازی ولسوالى خواجه غار ولایت تخار از حضور طالبان خبر داده است. بخش هایی این ولسوالی دیروز درپی حملات وسیع طالبان به دست افراد این گروه سقوط کرده بود. در خبرنامه این وزارت آمده است که درپی عملیات تصفیوی این ولسوالی نزده هراس افگن کشته شده اند و دوازده تن دیگر […]

وزارت دفاع ملی از پاکسازی ولسوالى خواجه غار ولایت تخار از حضور طالبان خبر داده است.

بخش هایی این ولسوالی دیروز درپی حملات وسیع طالبان به دست افراد این گروه سقوط کرده بود. در خبرنامه این وزارت آمده است که درپی عملیات تصفیوی این ولسوالی نزده هراس افگن کشته شده اند و دوازده تن دیگر آنان زخم برداشته اند. در پی این عملیات، مقدار زیادى سلاح و جنگ افزار هراس افگنان تخریب شده است.