رییس جمهور غنی صبح امروز در رأس یک هیأت عالی رتبه دولتی به هدف شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای عازم بیشکیک پایتخت قرغیزستان شده است. دفتر رسانه ای ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که رییس جمهور ضمن سخنرانی در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای، در حاشیه این اجلاس با […]

رییس جمهور غنی صبح امروز در رأس یک هیأت عالی رتبه دولتی به هدف شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای عازم بیشکیک پایتخت قرغیزستان شده است.

دفتر رسانه ای ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که رییس جمهور ضمن سخنرانی در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای، در حاشیه این اجلاس با شماری از رهبران و نمایندگان کشورهای عضو این سازمان نیز دیدار خواهد کرد.