درپی عملیات شبانه نیروهای کماندو در ولایت سرپل به شمول یک فرد کلیدی طالبان دوازده هراس افگن کشته و زخمی شده اند. وزارت دفاع ملی در خبرنامه ای می گوید که این عملیات در ساحات مربوط به ولسوالی صیاد و مرکز این ولایت انجام شده است. درپی انجام این عملیات چهار هراس افگن کشته شده […]

درپی عملیات شبانه نیروهای کماندو در ولایت سرپل به شمول یک فرد کلیدی طالبان دوازده هراس افگن کشته و زخمی شده اند.

وزارت دفاع ملی در خبرنامه ای می گوید که این عملیات در ساحات مربوط به ولسوالی صیاد و مرکز این ولایت انجام شده است. درپی انجام این عملیات چهار هراس افگن کشته شده اند و هشت تن دیگر آنان زخم برداشته اند. در جریان این عملیات یکعراده موتر داتسن با مقدار شصت کیلوگرام تریاک و یک ضرب هاوان هراس افگنان تخریب شده است.