حمله گسترده افراد وابسته به گروه طالبان بر بخش های ولسوالی اوبه ولایت هرات، شکست خورد. وزارت امور داخله می گوید که این حمله شام دیروز انجام شده است. در خبرنامه آمده است که درپی انجام این حمله بیست هراس افگن کشته شده اند و ده تن دیگر آنان زخم برداشته اند. خبرنامه می افزاید […]

حمله گسترده افراد وابسته به گروه طالبان بر بخش های ولسوالی اوبه ولایت هرات، شکست خورد.

وزارت امور داخله می گوید که این حمله شام دیروز انجام شده است. در خبرنامه آمده است که درپی انجام این حمله بیست هراس افگن کشته شده اند و ده تن دیگر آنان زخم برداشته اند. خبرنامه می افزاید که درپی این حمله  دو تن از نظامیان کشور به شهادت رسیدند و به غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.