مسوولان ارتش تائید کردند که مرکز این ولسوالی دیروز برای چندین ساعت به دست طالبان سقوط کرده بود. یحی علوی سخنگوی قول اردوی دوصد و پنج اتل می گوید که وضعیت در این ولسوالی در حال عادی شدن است. سخنگوی قول اردوی اتل می‌افزاید که در درگیری دیروز چهل فرد وابسته به گروه طالبان به […]

مسوولان ارتش تائید کردند که مرکز این ولسوالی دیروز برای چندین ساعت به دست طالبان سقوط کرده بود.

یحی علوی سخنگوی قول اردوی دوصد و پنج اتل می گوید که وضعیت در این ولسوالی در حال عادی شدن است. سخنگوی قول اردوی اتل می‌افزاید که در درگیری دیروز چهل فرد وابسته به گروه طالبان به شمول چندین نفر مهم آنان کشته شدند.