وزیر خارجه قطر می گوید که عربستان به عنوان قدرت برپا کننده آشوب در منطقه عمل می کند و در بیشتر مواقع از شیوه هایی چون اخاذی و فشار اقتصادی کمک می گیرد. به گزارش ایسنا، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در لندن گفته است که عربستان به […]

وزیر خارجه قطر می گوید که عربستان به عنوان قدرت برپا کننده آشوب در منطقه عمل می کند و در بیشتر مواقع از شیوه هایی چون اخاذی و فشار اقتصادی کمک می گیرد.

به گزارش ایسنا، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در لندن گفته است که عربستان به عنوان قدرتی که در خاورمیانه آشوب و تنش به پا می کند، شناخته می شود و این کشور غالبا برای اعمال حاکمیت استبدادی خود به شیوه اخاذی و فشار اقتصادی پناه می برد. این مقام قطری تاکید کرده است که دوحه می خواهد به گروه میانجی ها در بحران میان ایران و آمریکا بپیوندند و بر این باور است که تهران پیش از لغو تحریم های اقتصادی هرگز با واشنگتن وارد گفتگو نخواهد شد.