عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت می گوید که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گرفته شده است. رییس اجرایی تاکید می کند که تلاش ها بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانع تامین صلح در کشور نخواهد بود. مراسمی به مناسبت فرا رسیدن روز مادر در ریاست اجرایی حکومت برگزار شده است. عبدالله عبدالله رییس […]

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت می گوید که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گرفته شده است. رییس اجرایی تاکید می کند که تلاش ها بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانع تامین صلح در کشور نخواهد بود.

مراسمی به مناسبت فرا رسیدن روز مادر در ریاست اجرایی حکومت برگزار شده است. عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در این مراسم با استقبال از آغاز روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان از شهروندان کشور خواست که در این روند به گونه گسترده شرکت کنند. رییس اجرایی حکومت از آمادگی های حکومت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال روان اطمینان می دهد و می گوید که کوشش ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به معنای ایجاد موانع در راستای تامین صلح در کشور نخواهد بود.

گفته های و جود دارد که اگر روند گفتگوهای صلح با طالبان به نتیجه برسد، ممکن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا زمان نامعلوم به تاخیر بیفتد. رییس اجرایی تاکید می کند که موضع ‌گیری نامعقول گروه طالبان نشان می‌ دهد که این گروه اراده‌ برای برقراری صلح در کشور ندارد و منتظر خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. به گفته وی، گروه طالبان تصور می‌ کند که با خروج و ختم مأموریت نیروهای خارجی آنها دوباره مسلط خواهند شد. آقای عبدالله این تصور گروه طالبان را اشتباه می خواند و می گوید که مردم تصمیم نهایی را در مورد سرنوشت ‌شان خواهند گرفت. وی همچنان به گونه تلویحی می گوید که اگر در شب انتخابات هم زمینه برای تامین صلح در کشور فراهم شود، مردم افغانستان از آن استقبال خواهند کرد.

رییس اجرایی حکومت می گوید زمانی که فهرست برای مذاکره مستقیم تهیه می‌شود گروه طالبان با آن سلیقه‌ ای برخورد می‌کند که به گفته او این کار روند صلح را صدمه زده است. رییس اجرایی همچنان گروه طالبان را متهم کرد که با گروه‌ های تروریستی دیگر در آمیزیش دایمی قرار دارد. وی می گوید که گروه طالبان بدون حمایت گروه ‌های تروریستی و حمایت متقابل طالبان از این گرو‌ه‌ های تروریستی دوام نمی ‌آورد.