شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن خشونت ها در سودان از نظامیان حاکم و نیز جنبش اعتراضی در این کشور خواسته است که برای یافتن راه حلی سیاسی برای بحران موجود با یکدیگر تعامل کنند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل شامگاه سه شنبه با انتشار بیانیه ای خواستار پایان یافتن فوری خشونت ها […]

شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن خشونت ها در سودان از نظامیان حاکم و نیز جنبش اعتراضی در این کشور خواسته است که برای یافتن راه حلی سیاسی برای بحران موجود با یکدیگر تعامل کنند.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل شامگاه سه شنبه با انتشار بیانیه ای خواستار پایان یافتن فوری خشونت ها بر ضد غیر نظامیان در سودان شدند و بر اهمیت احترام به حقوق بشر در این کشور تاکید کردند. اعضای شورای امنیت اینبار در بیانیه ای که به تایید کلیه اعضا رسیده است، خشونت های اخیر در سودان را به شدت محکوم کرده اند. درگیری ها و خشونت های اخیر میان معترضان و نیروهای امنیتی در این کشور بیش از یکصد کشته برجای گذاشته است. براساس آخرین گزارش ها، رهبران حرکت اعتراضی در این کشور به تازگی با قبول میانجی گری کشور اتیوپیا پذیرفته اند که جنبش نافرمانی مدنی را متوقف و باب مذاکرات با نظامیان حاکم بر این کشور را جهت یافتن یک راه حل سیاسی باز کنند.