تفنگداران ناشناس صبح امروز یک عالم دین را در ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار ترور کرده‌ اند. این رویداد حوالی ساعت پنج بامداد امروز به وقوع پیوسته است. دفتر رسانه ای والی ننگرهار با نشر خبرنامه ‌ای گفته است که این عالم دین پس از ادای نماز صبح زمانی که به سوی خانه ‌اش در حرکت […]

تفنگداران ناشناس صبح امروز یک عالم دین را در ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار ترور کرده‌ اند.

این رویداد حوالی ساعت پنج بامداد امروز به وقوع پیوسته است. دفتر رسانه ای والی ننگرهار با نشر خبرنامه ‌ای گفته است که این عالم دین پس از ادای نماز صبح زمانی که به سوی خانه ‌اش در حرکت بود، به قتل رسیده است. خبرنامه از این عالم دین به نام “مولوی صفی الله” نام برده می افزاید که مولوی صفی الله امام مسجد بود و در ضمن در یکی از مکبت ها آموزگار نیز بود.