ریاست معارف زابل از بازگشایی بیش از صد مکتبی در این ولایت خبر می دهد که در سال های گذشته مسدود بود. این مکتب ها به علت های گوناگون به ویژه ناامنی مسدود شده بود. نصرالله زاهدی رییس معارف ولایت زابل می گوید که در کل دوصد و بیست و چهار باب مکتب دولتی در […]

ریاست معارف زابل از بازگشایی بیش از صد مکتبی در این ولایت خبر می دهد که در سال های گذشته مسدود بود. این مکتب ها به علت های گوناگون به ویژه ناامنی مسدود شده بود.

نصرالله زاهدی رییس معارف ولایت زابل می گوید که در کل دوصد و بیست و چهار باب مکتب دولتی در ولایت زابل وجود دارد. از این میان در هژده سال گذشته شمار زیادی از این مکتب ها به علت های گوناگونی مسدود شده بود. به تازگی شماری از این مکتب ها با تلاش مسوولان محلی و سران قومی به روی دانش آموزان باز شده است.

به گفته رییس معارف ولایت زابل تا پارسال از میان دوصد و بیست و چهار مکتب در این ولایت، تنها نود باب مکتب به روی دانش آموزان باز بود. به گفته او طی یک سال گذشته، یکصد و ده باب مکتب دیگر بازگشایی شده است.

رییس معارف ولایت زابل می گوید از میان دوصد باب مکتب فعال در این ولایت تنها، سی و شش باب مکتب ساختمان دارد. به گفته او کار ساخت شماری از مکتب ها آغاز شده است.

با این حال، بزرگان قومی در زابل که عملا در بازگشایی مکتب های نقش داشته اند، از حکومت می خواهند که به بخش معارف در زابل توجه جدی کند.

جنگ و ناامنی سبب مسدود شدن صد ها مکتب در کشور شده است. براساس گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از هر پنج کودک در افغانستان یکی از آنان نمی توانند مکتب برود. این نهاد، ناامنی را علت عمده این محرومیت خوانده است.