صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی طی پیامی در گذشت آیت الله قربان علی محقق کابلی یکی از مراجع تقلید شیعیان را ضایع بزرگ بر جامعه عملی کشور دانسته است. در پیام رییس جمعیت در گذشت ضمن تسلیت به خانواده و مقلدان او از بارگاه خدا برای وی درجات بلند آروز شده است.

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی طی پیامی در گذشت آیت الله قربان علی محقق کابلی یکی از مراجع تقلید شیعیان را ضایع بزرگ بر جامعه عملی کشور دانسته است.

در پیام رییس جمعیت در گذشت ضمن تسلیت به خانواده و مقلدان او از بارگاه خدا برای وی درجات بلند آروز شده است.