وزارت دفاع ملی و امور داخله اعلام کرده اند که در نتیجه عملیات منسوبان قطعات خاص پلیس و کوماندوهای ارتش در ولایت های بغلان و کندز بیش از چهل زندانی از دو زندان گروه طالبان نجات داده شده اند. ارگان های امنیتی کشور اعلام کرده اند که در نتیجه دو عملیات جداگانه نیروهای امنیتی در […]

وزارت دفاع ملی و امور داخله اعلام کرده اند که در نتیجه عملیات منسوبان قطعات خاص پلیس و کوماندوهای ارتش در ولایت های بغلان و کندز بیش از چهل زندانی از دو زندان گروه طالبان نجات داده شده اند.

ارگان های امنیتی کشور اعلام کرده اند که در نتیجه دو عملیات جداگانه نیروهای امنیتی در ولایت های بغلان و کندز چهل و هفت تن از دو زندان گروه طالبان نجات داده شدند.

وزارت داخله می گوید که در ولایت بغلان سی و چهار زندانی از یک زندان گروه طالبان نجات داده شده اند. براساس خبرنامه وزارت امور داخله در این زندان هفت منسوب ارتش، هفت منسوب پلیس، سه تن از مأموران امنیت ملی و هفده غیر نظامی تحت شکنجه قرار داشتند.

با این حال وزارت دفاع ملی از آزادسازی سیزده زندانی از یک زندان دیگر گروه طالبان در ولایت کندز خبر داده است. به اساس خبرنامه این وزارت، این زندان گروه طالبان در ولسوالی آقتاش کندز موقعیت داشته است.

سخنگوی وزارت دفاع ملی به رسانه ها گفته است که از آغاز عملیات بهاری نظامیان کشور تاکنون، نزدیک به چهار صد زندانی به شمول نظامیان و غیرنظامیان که در زندان‌ های طالبان به سر می ‌بردند نجات یافته اند. زبیر عارف، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع گفته که حمله بر مراکز طالبان و زندانیان آن گروه شامل برنامه های عملیاتی نیروهای امنیتی قرار دارد و این گونه عملیات‌ ها ادامه خواهد یافت.

پیش از این هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان از شکنجه و بدرفتاری طالبان با افرادی که در بند این گروه قرار دارند، ابراز نگرانی کرده است. یوناما گفته یافته‌ های آنان نشان می ‌دهد که درکنار بدرفتاری و شکنجه، طالبان دست به “کشتار” برخی این زندانی‌ ها زده اند.