رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدامات ملکی در مراسم فاتحه خوانی قربانیان سیزدهم جوزا اشتراک کرد. احمد نادر نادری رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که حمله به غیر نظامیان جنایت بشری است و باید عاملان حمله به کارکنان خدمات ملکی مورد پیگرد قرار گیرند. در سیزدهم ماه جوزا که برابر بود با […]

رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدامات ملکی در مراسم فاتحه خوانی قربانیان سیزدهم جوزا اشتراک کرد. احمد نادر نادری رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که حمله به غیر نظامیان جنایت بشری است و باید عاملان حمله به کارکنان خدمات ملکی مورد پیگرد قرار گیرند.

در سیزدهم ماه جوزا که برابر بود با شب عید فطر، در پی حمله تروریستی به موتر حامل کارمندان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در شهر کابل پنج تن به شهادت رسیدند و بیش از ده تن دیگر زخمی شدند. مراسم فاتحه خوانی قربانیان خدمات ملکی روز سه شنبه در تالار کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد. نادری نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدامات ملکی درپایان مراسم فاتحه خوانی قربانیان سیزدهم جوزا، حمله به غیر نظامیان را جنایت بشری خواند و تاکید کرد که باید عاملان حمله به کارکنان خدمات ملکی مورد پیگرد قرار گیرند. آقای نادری از شهروندان کشور خواست که به گونه دسته جمعی علیه جنایتکاران ایستادگی کنند. به گفته وی، خاموشی عام مردم نسبت به انجام جنایات تیغ هراس افگنان را نسبت به گذشته تیز تر کرده است.

حکومت افغانستان بارها کشورهای دور و نزدیک را به حمایت از هراس افگنان متهم کرده است. رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از شرکای بین المللی افغانستان خواست که با حامیان و تمویل کنندگان گروه های تروریستی برخورد جدی کنند.

این بار نخست نیست که غیرنظامیان را هراس افگنان مورد حمله قرار می دهند. پیش از این نیز گروه های تروریستی موتر حامل کارمندان وزارت حج و اوقاف و دانشجویان دانشگاه شهید استاد برهان الدین ربانی را هدف قرار دادند که درپی این حمله ها شماری زیادی شهید و زخمی شدند.