نیروهای کماندو، مرکز استراتیژیک طالبان در بازار خواجه ناموسی ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب را شب گذشته به کنترل در آوردند. در یک خبرنامه وزارت دفاع ملی امده است که در این بازار چندین قرارگاه، موضع و چندین دوکان که مربوط به طالبان و مرکز تبادلات مواد مخدر و منبع عایداتی آنان بود، تخریب شده است. […]

نیروهای کماندو، مرکز استراتیژیک طالبان در بازار خواجه ناموسی ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب را شب گذشته به کنترل در آوردند.

در یک خبرنامه وزارت دفاع ملی امده است که در این بازار چندین قرارگاه، موضع و چندین دوکان که مربوط به طالبان و مرکز تبادلات مواد مخدر و منبع عایداتی آنان بود، تخریب شده است. خبرنامه می افزاید که همچنان دو ولسوال نام نهاد گروه طالبان صبح دیروز در پی عملیات هوایی نظامیان کشور در ولایت فاریاب کشته شدند. دفتر رسانه ای قول اردوی دوصد و نه شاهین با نشر خبرنامه ای گفته است که در پی عملیات هوایی بر قطار گروه طالبان در منطقه دشت خواجه ناموسی ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب، ولسوال های نام نهاد این گروه برای ولسوالی های المار و پشتونکوت ولایت فاریاب با ده تن از افراد شان کشته شدند.