مشاور امنیت ملی می گوید، پس از اعتراض هایش در برابر خلیلزاد، حالا حکومت افغانستان از جزیات گفتگوها میان امریکا و طالبان آگاه می شود. حمد الله محب در تازه ترین گفتگوی تلویزیونی اش  گفته است که اعتراض او دروازه را برای حضور افغانستان در روند صلح باز کرده است. آیا امریکا متوجه حساسیت افغانستان […]

مشاور امنیت ملی می گوید، پس از اعتراض هایش در برابر خلیلزاد، حالا حکومت افغانستان از جزیات گفتگوها میان امریکا و طالبان آگاه می شود.

حمد الله محب در تازه ترین گفتگوی تلویزیونی اش  گفته است که اعتراض او دروازه را برای حضور افغانستان در روند صلح باز کرده است. آیا امریکا متوجه حساسیت افغانستان شده است؟