وزارت داخله می گوید که پس از بازداشت مسوول دادگاه ‌های صحرایی گروه طالبان برای ولایت فاریاب، امروز هفت تن از زیردستانش نیز از شهر شبرغان بازداشت شده اند. دفتر رسانه ای وزارت امور داخله در خبرنامه ای گفته است که پلیس ولایت جوزجان در یک عملیاتی که روز دوشنبه در مربوطات شهر شبرغان اجرا […]

وزارت داخله می گوید که پس از بازداشت مسوول دادگاه ‌های صحرایی گروه طالبان برای ولایت فاریاب، امروز هفت تن از زیردستانش نیز از شهر شبرغان بازداشت شده اند.

دفتر رسانه ای وزارت امور داخله در خبرنامه ای گفته است که پلیس ولایت جوزجان در یک عملیاتی که روز دوشنبه در مربوطات شهر شبرغان اجرا کردند، این هفت تن بازداشت شدند. براساس خبرنامه، افراد بازداشت شده، در چندین مورد محکمه های صحرایی که منجر به قتل و شکنجه غیرنظامیان شده است، دست داشته اند.