سازمان ملل‌ متحد از ادامه جنگ و تلفات غیر نظامیان در افغانستان بار دیگر نگرانی کرده است. یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در کابل گفته است که در حملات مخالفان مسلح دولت در ماه رمضان به ویژه در کابل غیرنظامیان هدف قرار گرفته اند. ملل ‌متحد به حمله هژدهم ثور بر کارمندان مؤسسه […]

سازمان ملل‌ متحد از ادامه جنگ و تلفات غیر نظامیان در افغانستان بار دیگر نگرانی کرده است.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در کابل گفته است که در حملات مخالفان مسلح دولت در ماه رمضان به ویژه در کابل غیرنظامیان هدف قرار گرفته اند. ملل ‌متحد به حمله هژدهم ثور بر کارمندان مؤسسه غیر دولتی کاونتر پارت در کابل، ترور مولوی سمیع ‌الله ریحان در یکی از مساجد پایتخت، حملات به کارمندان وزارت حج و اوقاف، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و حمله بر دانشجویان در کابل اشاره کرده است.

سازمان ملل ‌متحد از ادامه جنگ و تلفات غیر نظامیان در افغانستان یکبار دیگر ابراز نگرانی کرده و از اطراف درگیر جنگ می‌ خواهد که مکلفیت ‌های خود را به ارتباط حفاظت غیرنظامیان ادا کنند. اعلامیه یوناما یا دفتر هیأت معاونت ملل ‌متحد در افغانستان مخالفان مسلح دولت را متهم کرده است که در ماه مبارک رمضان غیرنظامیان را به صورت عمدی و آگاهانه هدف قرار داده‌ اند.

یوناما می‌ افزاید که مخالفان مسلح دولت در این حملات خود عمدتاً از مواد انفجاری تعبیه شده کار گرفته اند. دفتر ملل‌متحد در افغانستان از مخالفان مسلح دولت می‌خواهد که حملات خود را بر غیرنظامیان متوقف کنند.

در اعلامیه از قول تدامیچی یاماموتو فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفته شده‌است که چنین حملات بر غیرنظامیان جرایم جنگی و حتی جنایت علیه بشریت محسوب می ‌شود.

او می ‌گوید که اطراف درگیر جنگ هیچ توجیه برای چنین حملات ندارند و غیرنظامیان هرگز نباید هدف قرار گیرند.