یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای، از افزایش تنش بر سر پرونده هسته ای ایران ابراز نگرانی کرده است. آقای آمانو در بخشی از بیانیه خود خطاب به شورای حکام این آژانس ابراز امیدواری کرده که راهی برای کاهش تنش موجود از طریق مذاکره پیدا شود. او پایبندی ایران به تعهداتش […]

یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای، از افزایش تنش بر سر پرونده هسته ای ایران ابراز نگرانی کرده است.

آقای آمانو در بخشی از بیانیه خود خطاب به شورای حکام این آژانس ابراز امیدواری کرده که راهی برای کاهش تنش موجود از طریق مذاکره پیدا شود. او پایبندی ایران به تعهداتش در توافق هسته ای (برجام) را “دستاوردی چشمگیر” برای راستی آزمایی هسته ?ای خوانده و خواهان ادامه پایبندی کامل ایران به این تعهدات شده است. آژانس بین المللی انرژی هسته ای در تمام گزارش های فصلی خود پایبندی ایران به تعهداتش در برجام را تایید کرده است.