قطر کشورهای ایران و آمریکا را ترغیب به مذاکره برای کاهش تنش در منطقه کرده است. قطر کشوریست که روابط خوبی با ایران و آمریکا دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز شیخ محمد عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در لندن گفته است که آنان به این باور اند که دو […]

قطر کشورهای ایران و آمریکا را ترغیب به مذاکره برای کاهش تنش در منطقه کرده است.

قطر کشوریست که روابط خوبی با ایران و آمریکا دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز شیخ محمد عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در لندن گفته است که آنان به این باور اند که دو کشور آمریکا و ایران باید وارد گفتگو شوند و وضعیت کنونی نمی تواند تا ابد ادامه یابد. در هفته های اخیر در پی تقویت نیروهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس و عملیات خرابکارانه در چهار نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز که آمریکا ایران را مظنون اصلی در انجام آن می داند، تنش میان دو کشور بالا بوده است. این درحالیست که سران دو کشور تاکید کرده اند به دنبال جنگ نیستند و همچنان ایران اتهام دست داشتن به حمله خرابکارانه به نفتکش ها را رد کرده است.