منسوبان امنیت ملی دوازده تن از فرماندهان شبکه حقانی را در ولایت خوست کشتند. دفتر رسانه ای امنیت ملی با نشر خبرنامه ای گفته است که این فرماندهان شبکه حقانی درپی عملیات نیروهای قطعات خاص امنیت ملی در ولسوالی صبری ولایت خوست کشته شدند و سه تن دیگر آنان زخم برداشته اند. بر اساس خبرنامه […]

منسوبان امنیت ملی دوازده تن از فرماندهان شبکه حقانی را در ولایت خوست کشتند.

دفتر رسانه ای امنیت ملی با نشر خبرنامه ای گفته است که این فرماندهان شبکه حقانی درپی عملیات نیروهای قطعات خاص امنیت ملی در ولسوالی صبری ولایت خوست کشته شدند و سه تن دیگر آنان زخم برداشته اند. بر اساس خبرنامه افراد کشته شده در فعالیت های تروریستی و انتقال جنگ افزار به تروریستان نقش داشتند. در این عملیات سه فرد مشکوک بازداشت شدند و مقدار جنگ افزار نیز به دست منسوبان امنیت ملی افتاده است.