ملا امام مسجدی در ولایت فراه اعضای سه خانواده را تیرباران کرده است. گزارش ‌ها می ‌رسانند که در پی این گلوله ‌‌باری یازده تن کشته شده‌ اند و پنج تن دیگر زخم برداشتند. شاه ‌‌محمود نعیمی، معاون شورای ولایتی فراه می ‌گوید که این رویداد عصر روز گذشته در مربوطات ولسوالی “خاک‌ سفید” این […]

ملا امام مسجدی در ولایت فراه اعضای سه خانواده را تیرباران کرده است. گزارش ‌ها می ‌رسانند که در پی این گلوله ‌‌باری یازده تن کشته شده‌ اند و پنج تن دیگر زخم برداشتند.

شاه ‌‌محمود نعیمی، معاون شورای ولایتی فراه می ‌گوید که این رویداد عصر روز گذشته در مربوطات ولسوالی “خاک‌ سفید” این ولایت رخ داده است. آقای نعیمی افزوده که ملا امام نخست اعضای خانواده خودش را به گلوله می ‌بندد و هنگامی که دو همسایه ‌اش برای جلوگیری وارد می شوند، به خانه آن‌ ها رفته و تمام اعضای خانواده آنان را هم با شلیک گلوله از پا در می آورد. در عکس‌ های نشر شده در رسانه های اجتماعی، در میان کشته شدگان، هفت زن و دو کودک دیده می ‌شود. این رویداد در منطقه ‌ای از ولسوالی خاک سفید فراه رخ داده که زیر کنترول طالبان است و به گفته‌ معاون شورای ولایتی این ولایت، دولت توان بازداشت وی را ندارد. هنوز انگیزه این رویداد مشخص نشده است.