دادستانی کل حکم بازداشت کرام الدین کریم رییس پیشین فدراسیون فوتبال کشور را صادر کرده است. این در حالیست که روز شنبه فدراسیون بین ‌المللی فوتبال، آقای کریم را برای همیشه از شرکت در فعالیت ‌های مرتبط به فوتبال منع کرده است. وظیفه کرام ‌الدین کریم به عنوان رییس فدراسیون فوتبال افغانستان در پی اتهام […]

دادستانی کل حکم بازداشت کرام الدین کریم رییس پیشین فدراسیون فوتبال کشور را صادر کرده است.

این در حالیست که روز شنبه فدراسیون بین ‌المللی فوتبال، آقای کریم را برای همیشه از شرکت در فعالیت ‌های مرتبط به فوتبال منع کرده است. وظیفه کرام ‌الدین کریم به عنوان رییس فدراسیون فوتبال افغانستان در پی اتهام های آزار جنسی در برابر شماری از اعضای تیم فوتبال زنان به حالت تعلیق درآمده بود. این فدراسیون، علاوه بر ممنوع قرار دادن آقای کریم از فعالیت ‌های مرتبط با فوتبال، او را چیزی بیشتر از یک میلیون دالر آمریکایی جریمه نقدی نیز کرده است.