معاونان ریاست جمهوری بر شرکت وسیع مردم در روند ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده اند. معاونان ریاست جمهوری طی پیام های جداگان از مردم خواستند که برای تعیین سرنوشت آینده شان ثبت نام کنند. کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه روند ثبت نام “تقویتی” رای‌دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری را در تمامی ولایت […]

معاونان ریاست جمهوری بر شرکت وسیع مردم در روند ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده اند. معاونان ریاست جمهوری طی پیام های جداگان از مردم خواستند که برای تعیین سرنوشت آینده شان ثبت نام کنند.

کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه روند ثبت نام “تقویتی” رای‌دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری را در تمامی ولایت ‌ها آغاز کرد و قرار است این روند تا هشتم ماه سرطان ادامه یابد.

جنرال عبدالرشید دوستم و سرور دانش، معاونان ریاست جمهوری از مردم خواسته اند که به گونه وسیع در روند ثبت نام “تقویتی” رای ‌دهندگان شرکت کنند.

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری از مردم به ویژه جوانانی ‌که تا ششم میزان سن هژده سالگی را تکمیل می‌کنند و کسانی که تازه به افغانستان بر گشته اند خواسته است که برای تعیین سرنوشت آینده شان ثبت نام کنند.

آقای دوستم از عالمان دینی، نهادهای مدنی، جوانان و شوراهای اجتماعی زنان نیز خواسته است که برای آگاهی‌دهی از ثبت نام و اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری دست به کار شوند.

وی از مخالفان مسلح دولت نیز خواسته است که در راه تحقق روند ملی انتخابات موانع ایجاد نکنند و بگذارند تا مردم در این روند ملی سهیم شوند.

درهمین حال، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری روز یکشنبه در پیامی به مردم گفته است که عدم موفقیت روند ثبت نام رای‌دهندگان در انتخابات مجلس نمایندگان باعث شد تا میزان مشارکت مردم در این روند “جبران ناپذیر” باشد.

آقای دانش همچنان گفته است که انتظار مردم و دولت افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات این‌است که با استفاده از تجربیات گذشته در مدیریت و تکمیل برنامه ثبت نام رای‌دهندگان توجه لازم را انجام بدهند و شهروندان کشور نیز به صورت گسترده برای دسترسی به حق رای و انتخاب سرنوشت در انتخابات پیشرو ادای مسوولیت کنند.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز شنبه اعلام کرد که برای ثبت نام تقویتی چهارصد و بیست و هشت مرکز در سی و سه ولایت و دوصد و پنجاه و شش مرکز در ولایت غزنی به روی مردم باز خواهد بود. روند تقویتی ثبت نام رای دهندگان بیست و سه میلیون دالر هزینه خواهد داشت.