وزارت مالیه کشور اعلام کرده است که کشورهای عضو ناتو تعهد کرده‌اند که تا سال دوهزار و بیست و چهار میلادی، سالانه تا پنج میلیارد دالر به نیروهای امنیتی افغانستان کمک کنند. سرپرست وزارت مالیه می گوید که هشت اعشاریه هفت میلیارد دالر برای خود کفایی افغانستان در نه سال آیند سرمایه گذاری می شود. […]

وزارت مالیه کشور اعلام کرده است که کشورهای عضو ناتو تعهد کرده‌اند که تا سال دوهزار و بیست و چهار میلادی، سالانه تا پنج میلیارد دالر به نیروهای امنیتی افغانستان کمک کنند. سرپرست وزارت مالیه می گوید که هشت اعشاریه هفت میلیارد دالر برای خود کفایی افغانستان در نه سال آیند سرمایه گذاری می شود.

همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه در نشست خبری در کابل گفت که ناتو به تمویل نیروهای امنیتی افغانستان تا سال دوهزار و بیست و چهار متعهد شده است. وی افزود که وزیران دفاع ناتو، سه شنبه هفته گذشته طی نشستی با وی در بروکسیل متعهد شدند تا نیروهای امنیتی افغانستان را تا سال دوهزار و بیست و چهار و فراتر از آن تمویل کنند.

سرپرست وزارت مالیه تاکید کرد که طی نه سال آینده هشت اعشاریه هفت میلیارد دالر برای خود کفایی افغانستان سرمایه گذاری می شود. وی گفت که از مجموع این مقدار پول، سه میلیارد دالر آن توسط بخش خصوصی و متباقی آن نیز توسط دولت افغانستان از طریق قرضه های خارجی تمویل می شود.

سرپرست وزارت مالیه هدف از این سرمایه گذاری ها را خودکفایی اقتصادی افغانستان می داند.

سرپرست وزارت مالیه همچنان گفت که در چهارمین دور بررسی صندوق وجهی بین ‌المللی پول در افغانستان، این صندوق بیش از صد شاخص اصلاحی را برای دولت مشخص کرده بود که این شاخص‌ های اصلاحی در دور پنجم بررسی این صندوق تکمیل شده و دولت افغانستان از این صندوق اعتبار نامه دریافت کرده است. به گفته وی، پس از این دولت خواهد توانست از مزایای این صندوق از جمله قرضه ‌های میان مدت و دراز مدت و بسته‌های تشویقی برای توسعه اقتصادی کشور برخوردار شود. این در حالیست که سال گذشته حکومت افغانستان در بررسی بانک جهانی مقام بهترین دولت اصلاح آورنده را در شاخص کسب و کار این بانک به دست آورد.